A Webes Ügysegéd szolgáltatás teljes körű elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít egyes közigazgatási ügytípusok esetén..

Erkölcsi bizonyítvány

 • hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány hiteles kiadásának ellenőrzése
 • bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Jármű

 • tulajdonosváltás bejelentése
 • ideiglenes kivonás
 • ideiglenes kivonás meghosszabbítása
 • ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés
 • gépjárműadat-lekérdezés
 • törzskönyv pótlása

Útlevél

 • magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése és az okmány pótlása iránti kérelem benyújtása
 • második magánútlevél kiállítása iránti kérelem benyújtása
 • meglévő útlevél igénylés/pótlás utólagos gyorsítása

Gyorsított eljárásban történő okmánykiállítás (3 napon vagy 7 napon belüli)

 • útlevél

Külföldi letelepedés

 • külföldön történő letelepedési szándék bejelentése

Külföldi lakcímváltozás

 • külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának bejelentése

Anyakönyvi kivonat kiállítása

 • születési/házassági anyakönyvi kivonat kiállítása

Szállásadói ügyek

 • szállásadó nyilatkozata a hozzájárulás módjáról
 • előzetes hozzájárulás
 • szállásadói értesítési szolgáltatás

Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról

 • a kérelem előterjesztése elektronikus úton

Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek

 • Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése
 • Egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése
 • Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
 • Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása
 • Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése
 • Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
 • Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos események bejelentése
 • Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozásról

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek kapcsán jelenleg itt tájékozódhat.

SZL adatletiltás/SZL adatletiltás visszavonása

 • SZL adatletiltás/SZL adatletiltás visszavonása

Adatváltozásról értesítés küldése

 • Adatváltozásról értesítés küldése

Személyazonosító igazolvány érvénytelenítése

 • Személyazonosító igazolvány érvénytelenítése

Parkolási igazolvány

 • Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány pótlása
 • Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány cseréje

Okmánystátusz lekérdezés

 • Okmánystátusz lekérdezés

Okmányérvényesség ellenőrzése

 • Tájékoztatás személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásából (Okmányérvényesség ellenőrzése)

Értesítési cím

 • bejelentése
 • módosítása
 • megújítása
 • törlése
 • bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása
 • bejelentéséhez kapcsolódó nyilatkozat megtétele, visszavonása vagy módosítása
 • értesítés csomag létrehozása, módosítása vagy visszavonása

A szolgáltatás (bizonyos ügytípusok esetében) a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát vagy Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges hozzá rendelkezni.

 

Az ügyintézés menete

1. Új kérelem indítása és bejelentkezés.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát vagy Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges rendelkeznie.

2. Személyes adatok megadása az első belépéskor (viszontazonosítás).

 Figyelem! Amennyiben a megadott adatokban változás történt, akkor a Webes Ügysegéd felületén korábban megadott adatokat is módosítania szükséges.

3. Kérelem összeállítása.

A sikeres azonosítást követően megjelenik a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitöltenie.

4. Elektronikus fizetés (ha szükséges)

Az űrlap helyes kitöltését követően – amennyiben az eljárás illeték- vagy díjköteles – a Webes Ügysegéd megjeleníti az elektronikus fizetési felületet. A rendszer kétféle fizetési módot támogat:

 • Banki átutalás,
 • Online bankkártyás fizetés.

5. Kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.

Figyelem! A kérelem azt követően válik benyújthatóvá, miután a bank igazolása a befizetésről megérkezett a Webes Ügysegédbe.

6. Kérelem státusza

Ismételt bejelentkezéssel – a Kérelmeim, nyilatkozataim menüpontra kattintva – akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédből indított ügyek és azok ügyintézésének állása.

(forrás: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/webesugyseged.html)